2. กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type4/2020/2/1860_1.pdf?time=1590722142706