กกต. จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 พันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยมี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และนายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและคณะ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเลือกตั้้ง