กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย ช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2564