กองการประปาตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา

วันที่ 18 เมษายน 2565 กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาทั้ง 4 ระบบ ประจำสัปดาห์ เพื่อให้การผลิตน้ำประปาได้คุณภาพและมาตรฐาน
—————————————-
่ภาพข่าว : กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน