กองการประปา เตรียมตัวรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพด้านอานามัยสิ่งแวดล้อม(EHA:2001)

กองการประปา เตรียมตัวรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพด้านอานามัยสิ่งแวดล้อม(EHA:2001) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา ที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 27 เม.ย. 59 เลื่อนมา 26 เม.ย.59 เวลา 11.30 – 12.30 น. หน่วยงานที่มาประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ซึ่งการรับการประเมินครั้งนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของกองการประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานกองการประปา เตรียมตัวรับการประเมินการพัฒนาคุณภาพด้านอานามัยสิ่งแวดล้อม(EHA:2001) ด้านการจัดการคุณภาพน้ำประปา ที่ผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด 27 เม.ย. 59 เลื่อนมา 26 เม.ย.59 เวลา 11.30 – 12.30 น. หน่วยงานที่มาประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ซึ่งการรับการประเมินครั้งนี้เป็นการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการทำงานของกองการประปาของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน