การก่อสร้างถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยราษฎร์บำรุง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น นม.ถ.-68-018

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ นายแดง ศรีนอก ประธ่านสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และคณะกรรมการ ได้ออกตรวจดูการก่อสร้างถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยราษฎร์บำรุง รหัสถนนหลวงท้องถิ่น นม.ถ.-68-018
ภาพข่าว: กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน