การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

👉ประชาสัมพันธ์📣📣📣
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีกำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดการดังนี้ค่ะ 👇