การดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์

การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างความรับรู้ให้กว้างขวางเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยสามารถรับชมและดาวน์โหลด วิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน QR CODE หรือ Link ข้างใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้