การตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัว ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มภายในโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น ณ โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง ตามนโยบายของสถานศึกษาปลอดภัย
———————————————–
ภาพข่าว: กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน