การตรวจสอบตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามตลาด ตามมาตรฐานการควบคุม ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำเขตอำเภอขามสะแกแสง และหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ออกตรวจสอบตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรณีตรวจพบตลาดแห่งใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการจะถูกสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเบื้องต้นการตรวจสอบตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา…
ภาพข่าว :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน