การตรวจเช็คถังดับเพลิงประจำเดือนพฤศจิกายน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำการตรวจเช็คถังดับเพลิง สภาพถังดับเพลิง และเคมีในถัง ประจำเดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
———————————–
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน