การปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับ รพ.สต.หนองหัวฟาน ออกปฎิบัติการให้คำแนะนำ ผู้ค้าและผู้ซื้อ ตลาดนัด ห้างร้าน ร้านค้าส่ง ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการยกระดับในกรณีเปิดสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่เปิดประเทศ (สีฟ้า) และให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถทำกิจกรรมภายใต้มาตรการและต้องการกระตุ้นให้เกิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทุกคน
————————————————
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน