การประชุมชมรมผู้บริหารท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขามสะแสง ทั้ง 9 แห่ง ได้มาประชุมชมรมผู้บริหารท้องถิ่่น อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น อำเภอขามสะแกแสง เพื่อให้การบริหารท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก่อให้ท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสงเข้มแข็ง
—————————————-
ภาพข่าว : สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน