การประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video confernce

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video confernce ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน