การประชุมถอดบทเรียนพื้นที่เมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 มีนาคม 2546  เวลา  10.00 น. พ.จ.ท.วิรัตน์ จินตนามณีรัตน์ รพ.สต.บ้านห้วย เปิดการประชุมถอดบทเรียนพื้นที่เมืองและชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประคอง เงื่อนกลาง ประธานชมรมผู้สูงอายุ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย