การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-12.00น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ด้านคนมีสุข ด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้านการจัดการนวัตกรรม นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผู้นำชุมชน ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ผ่านระบบทางไกล video conference (zoom) จากอนุกรรมการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้นำเสนอในมิติรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกล ในการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน เพื่อให้คณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติได้เห็นการดำเนินงาน การต่อยอดและการพัฒนาในทุกด้านของเทศบาลตำบลหนองหัวฟานเพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน
———————————-
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน