การยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ที่สำนักงาน กกต. จังหวัดนคราราชสีมา

ประชาสัมพันธิ์ถึง ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา มีแผนที่จะออกมารับรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ ในวันที่ 21เมษายน 2564 นั้น ทาง กกต.จังหวัดนครราชสีมา ของดออกมารับยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันรุนแรงขึ้น
***ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่าน ไปยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่สำนักงาน กกต. จังหวัดนคราราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามวันที่ได้แจ้งไว้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์ โควิด-19 ****
***ทั้งนี้ หากไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถยื่นบัญชีค่าใช้จ่าย ภายในวัน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง***
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน