การร่วมบริจาคสมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาค
สมทบทุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง
ทั้งบริจาคด้วยตนเองที่หน่วยงานเทศบาล และการโอนเข้าบัญชีชาวอำเภอขามสะแกแสง ร่วมใจสู้ภัยโควิด19 เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอ ขามสะแกแสง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนามโดยการโอนผ่านบัญชีกลางเพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอขามสะแกแสง
🥰🥰🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💚
—————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน