การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ให้การต้อนรับคณะ

เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน และการจัดตั้งธนาคารขยะของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จาก อบต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา