การแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน