การแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ @คุณทองโบราณเกมส์@ 

โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ @คุณทองโบราณเกมส์@