การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขามสะแกแสงให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก ๖ ข้อ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้โดยการดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็ปไซด์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.go.th ด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมแจ้งแนวทางการดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ๖ ข้อ ค่ะเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขามสะแกแสงให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก ๖ ข้อ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามความคิดเห็นได้โดยการดาวน์โหลดแบบสอบถามความคิดเห็นได้จากเว็ปไซด์ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย www.damrongdhama.go.th ด้วยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องร่วมแจ้งแนวทางการดำเนินการแสดงความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม ๖ ข้อ ค่ะ