กิจกรรมกองช่าง วันที่ 19 เมษายน 2565

วันที่19 เมษายน 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ดำเนินการ
-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างซอยเทศบาล3
-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่สงซอยเทศบาล4
-ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างซอยทิพย์ใส
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได่้ตามปกติ ซึ่งได้ดำเนินการเรียบบร้อยแล้ว
และต่อจากนั้นได้ทำการซ่อมแซมรางระบายน้ำ ถนนเทศบาล 5 เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกปลอดภัย
————————————————-
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน