กิจกรรมกองช่าง 18 เมษายน 2565

วันที่ 18 เมษายน 2565
กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินการซ่อมไฟฟ้า ซ.เทศบาล 1 ซ.ราษฏ์บำรุง เพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ เรียบร้อยแล้ว และได้ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือโคของชาวบ้าน ที่พลักตกสระน้ำ ได้ทำการช่วยเหลือได้ทัน
——————————
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน