“มอบรางวัล” ผู้ร่วมกิจกรรมการงดใช้ถุงพลาสติกร่วมกันใช้ถุงผ้า เพื่อลดโลกร้อน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรรณ รองนายกเทศมนตรี นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ร่วมมอบของรางวัลสำหรับประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน ครบจำนวน 20 ครั้ง ราย นางบุญช่วย กลีบกลาง หมู่ 5 บ้านหนองหัวฟาน โดยการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อสร้างนิสัยในการทดแทนเพื่อช่วยรักษ์ษาโลกของเรา แม้จากหน่วยเล็กๆ แต่สามารถเพิ่มและขยายขึ้นเป็นวงกว้าง ภายในชุมชนได้ หากได้รับความร่วมมือจากพวกเราชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานทุกคน หันมาเสริมสร้างกิจกรรมดีดี รักษ์โลกด้วยกัน….
กิจกรรมดีดีเพื่อชุมชน เพื่อโลกของเรา อย่างยั่งยืน
————————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน