กิจกรรมการจัดนิทรรศการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ร่วมจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้รับเกียรติขึ้นบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทางในรูปแบบการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน ครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมรายาแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา