กิจกรรมการดำเนินโครงการ “เพิ่มสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน”

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (รัชกาลที่ 10 )โดยจัดทำโครงการ “เพิ่มสวนหย่อมและสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมปลูกไม้ประดับเพื่อภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน