กิจกรรมการประชุมหารือโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ประชุมหารือโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนหนองหัวฟาน และชุมชนกลางบ้าน ณ ศาลากลางบ้านชุมชนหนองหัวฟาน