กิจกรรมการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบของรางวัลสำหรับประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมการใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน ครบจำนวน 20 ครั้ง ราย นางส้ม สมัยกลาง และ นางประภัสสร กล่อมพะทัย ซึ่งเป็นผู้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อสร้างนิสัยและช่วยรักษ์ษาโลกของเรา แม้จากจุดเล็กๆแต่สามารถเพิ่มและขยายขึ้นเป็นวงกว้างภายในชุมชนได้หากได้รับความร่วมมือจากชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน หันมาเสริมสร้างกิจกรรมดีดี รักษ์โลกด้วยกันค่ะ…
กิจกรรมดีดี เพื่อชุมชนของเราอย่างยั้งยืน
———————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน