กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ปี๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนในระหว่างวันที่19-21มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน