กิจกรรมขนส่งของเสียอัตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งมอบเพื่อกำจัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมกิจกรรมขนส่งของเสียอัตรายจากชุมชนเพื่อนำส่งมอบเพื่อกำจัด โดยจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการเก็บขนขยะอันตรายภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 18 อำเภอ ในการกิจกรรมขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราช ไร้ขยะ” โดยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้เข้าร่วมกิจกรรมในการขนส่งนำขยะอันตรายที่เก็บภายในชุมชน เช่นหลอดไฟฟ้าเก่าชำรุดแตกหักนำไปส่งมอบให้จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณลานหน้าสหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่พร้อมกีบหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมด้วย โดยไดแจ้งจุดรับขยะคือที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอบัวใหญ่ แล้วทางจังหวัดนครราชสีมาก็จะนำไปกำจัดตามวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
———————————————–
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน