กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า ถนนเทศบาล 1

อำเภอขามสะแกแสงได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พ่อค้า ประชาชน ผู้นำชุมชน ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีนายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี และหลังจากนั้นได้รับเกียรติในการตัดริบบิ้นเปิดโครงการชุมชน Zero Waste ณ ชุมชนหนองหัวฟานฟานพัฒนาก้าวหน้า เพื่อเป็นชุมชนนำร่องด้านการจัดการขยะเป็นศูนย์และมีการจัดการฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ต่อจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณถนนเทศบาล 1 และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
————————————————
ภาพข่าว : สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบหลนองหัวฟาน