กิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ”

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน“วันแม่แห่งชาติ” โดยปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีม