กิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยดำเนินการสร้างฝายประชารัฐ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยดำเนินการสร้างฝายประชารัฐ “คนโคราชรวมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ” ณ บริเวณลำห้วยหนองหัวฟาน โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขามสะแกแสงให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ