กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้งานสวัสดิการฯ ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพในชุมชนเขตเทศบาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ารับเบี้ยยังชีพ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
———————————————————
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)
ภาพข่าว : งานสวัสิการสังคมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน