กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี

พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการสำรวจบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเหตุจำนวน ๖ หลัง  เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงได้ดำเนินการมอบสังกะสีเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องที่ประสบเหตุในครั้งนี้คะ