กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่  29 มีนาคม  2565

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ทำการซ่อมไฟฟ้ภายในชุมชน

ถนนเทศบาล 1 และชุมชนดอนทะยิง เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เรียบร้อยแล้ว
————————————————————
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)

 

———————————
ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน