กิจกรรมดูแลต้นไม้บริเวณถนนหนองหัวฟาน-หญ้าคา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้บริเวณถนน หนองหัวฟาน-หญ้าคา

เพื่อเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม


 

ภาพข่าว :  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน