กิจกรรมตัดต้นไม้ที่ล้มพาดเสาไฟ ในเขตเทศบาล

วันที่ 21 เมษายน 2564
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ทำกิจกรรมตัดต้นไม้ที่ล้มพาดเสาไฟ ในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการป้องกันต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าซึ่งอาจจะเกิดความเสียหาย และเพื่อรักษาความสะอาดภูมิทัศน์ และป้องกันการโค่นล้มด้วย
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟา่น