กิจกรรมต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น-เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

5 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นายนิรุธ สอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

————————————————————–

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน