กิจกรรมต้อนรับคณะติดตามผลการดำเนินโครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้าน ต้อนรับคณะติดตามดำเนินโครงการแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมาติดตามการกำจัดขยะในครัวเรือน ณ ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและกลางบ้าน