กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและกลางบ้าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
#ภาคเช้า
– ศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการขยะ ณ ธนาคารคณะชุมชนหนองหัวฟานและกลางบ้าน
– เยี่ยมชมถนนตัวอย่าง
– กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองหัวฟาน
– ชมสวนพืชเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดหนองหัวฟาน
#ภาคบ่าย
– พักทานอาหาร
– รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและวิธีขั้นตอนการจัดทำธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน