กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริการ พนักงาน และคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เมืองนาท ต.เมืองนาท จ.นครราชสีมา ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ ธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ/การจัดตั้งธนาคารขยะ/วิธีการและขั้นตอนการจัดทำธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน