กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานและคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทาง ณ ธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง
ต่อด้วยไปไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองหัวฟาน
#ต่อด้วยภาคบ่าย เข้าชมดูกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตมาจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับที่มา การจัดตั้งธนาคารขยะและขั้นตอนการดำเนินงานของธนาคารขยะ โดยได้รับเกียรติจาก นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน