กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชน อบต.โค้งยาว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้าน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โค้งยาว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะต้นทางในชุมชน ณ ศาลากลางชุมชนหนองหัวฟาน และไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองหัวฟาน ต่อด้วยภาคบ่ายศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วและฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารกระบวนการทำงานและวิธีการทำงานของธนาคารขยะชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน