กิจกรรมประจำวัน การตัดหญ้า ทำความสะอาด การเก็บขยะประจำวัน ตามโครงการเทศบาลปลอดถังขยะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมประจำวัน การตัดหญ้า ทำความสะอาด การเก็บขยะประจำวัน ตามโครงการเทศบาลปลอดถังขยะ  ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเทศบาลสะอาด มีการกำหนดจุดทิ้งขยะ และการดูแลพื้นที่ สภาพแวดล้อมประกอบกับเรื่องการดำเนินการจัดเก็บขยะทุกประเภท เช่น ขยะอันตรายที่รวบรวมเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องต่อไป
——————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม