กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลำห้วยใหญ่หนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ/นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายประคอง เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
—————————————-

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน