กิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ขึ้น3 ค่ำเดือน 3)เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

จัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงศาลตาปู่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม แต่สมัยโบราณ โดยมีกิจกรรมดังนี้
#ช่วงเช้า จะเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ศาลหน้าสำหนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
#ช่วงบ่าย กิจกรรมไหว้ศาลตาปู่ ,รำบวงสรวง ,พิธีทรงตาปู่ และชมการแสดงศิลปะเพลงโคราช ณ ศาลตาปู่ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟานค่ะ