กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการรปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและที่อยู่ในระยะจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและที่อยู่ในระยะจำเป็นที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯประจำปี 2562 ซึ่งนางรำพึง เฉื่อยกลาง นั้นมีคุณสมบัติได้รับคัดเลือกที่ต้องได้รับการช่วยเหลือตามโครงการ และวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอนุชาตั้งพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบบ้านให้กับ นางรำพึง เฉื่อยกลาง ณ บ้านเลขที่ 139 หมู่3 บ้านดอนทะยิง ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา