กิจกรรมมอบศาลาอเนกประสงค์ให้กับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันนี้ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พ่อครูมงคล มหานาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

มอบศาลาอเนกประสงค์พร้อมม้านั่งหินอ่อน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๙๙๙ บาท ให้กับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกัน